Bludné kameny

Existujú jedinci a skupiny ľudí, pasujúcich sa za oprávnených posudzovateľov
informácií, poznatkov, znalostí, pravdy. Osobujú si na to právo, ktoré im nikto
nedal a nemajú schopnosti náležite to zvládnuť z dôvodu, že tak robia
aj vo veciach pre nich absolutne neznámich, o ktorých nič nevedia.
Nesnažia sa veci spoznať, overiť si ich pravdivosť, uplatniť ich
v prospech spoločnosti. Reagujúc odmietavým spôsobom nadobúdajú
zaujatosť-teda neobjektívnu predpojatosť, čo je nespravodlivo posudzujúca
zaujatosť.

Naviac, ak sa stavajú sami do pozície skeptikov, tak to výrečne hovorí o ich
smerovaní. Na vysvetlenie: skepsa = episte-mologický
postoj spochybňujúci možnosť dosiahnuť poznanie, obvykle chápané ako zhoda so
skutočnosťou; skeptickosť = nedôverčivé
pochybovanie o všetkom; skepticizmus
= životný postoj a metóda zdôrazňujúca význam pochybností
a popierajúca možnosť vytvoriť si pevný názor o podstate vecí. Takých
postojov sa dopúšťajú ľudia neschopní vytvoriť si vlastný názor, nedôverujúci
svojim schopnostiam.

Namiesto snahy upraviť svoje schopnosti, zlepšiť svoje poznanie, znevažujú iných,
v domnení, že potom v porovnaní s nimi, pošpinenými, budú
vyzerať lepšie, čietsejšie. Majú výhodu v tom, že uvedomujúc si nemožnosť
dosiahnuť v týchto záležitostiach úspech pre svoju neschopnosť, sa
združujú do skupín. V neznalej verejnosti to vytvára dojem, že ak skupina
ľudí, prezentovaná určitým názvom, organizačnou štruktúrou, stanovami, vyhlási
nejaký konsenzuálny názor, dohodnutý na svojom zasadnutí, tak bezosporu má
bespochybniteľnú pravdu. Najmä ak tá skupina sa správa povýšenecky, nadradene
a naviac udeľuje určité ocenenia, nepodstatné či pozitívne alebo
negatívne.

Verejnosť si málokedy všimne zásadné rozpory v tvrdeniach takej skupiny, vylučujúce
objektívne, spravodlivé, valídne, faktografické posúdenie. Dokonca často ani
vtedy, keď ide o zosmiešnenie a spochybnenie informácie či znalosti
jednoznačne správnej, všeobecne pozitívne známej, o ktorej nikomu ani
nenapadne pochybovať, lebo má o tom celoživotné skúsenosti. Zlomyseľné
hračičkovanie takej skupiny brzdí správny rozvoj poznatkov vo verejnosti a ich
náležité uplatnenie. Máme súcit a ľútosť s takto pochybenými ľuďmi,
vyslovujeme však zásadný nesúhlas s ich znevažujúcimi postupmi
a varujeme verejnosť pred uznávaním takých postupov.

Ján Šramo


Vyhledávání

„Svojí povahou člověk vykonává všechno. Myslí, uvažuje, pracuje, miluje, hněvá se, respektuje, reaguje na všechny venkovní i vnitřní životní podněty.“                                      J. Šramo 

MOTTO

"Znaky prezentují vlastnosti povahy a nemocí jsou vidět na první pohled. Proto, aby člověk z nich získal informace, nemusí vyslovit "zaklínající" formule, ani je nemusí obdivovat dvě hodiny. Vyskytnou se lidé, kteří nejsou tohoto znalí, Neřiďte se neznalostí. Spíše naopak, hledejte lidi znalé, od kterých se můžete pozitivně poučit. Existují i lidé hloupí, neschopní toto pochopit. Neřiďte se hloupými lidmi. Snažte se od rozumných a znalých získat informace na rozšíření vlastního poznání. Jsou však i lidé, kteří si jsou tohoto všeho vědomí, ale závidí. Neopakujte jejich způsoby. Závist plodí zlost a člověku blokuje schopnost poznání."

Životní zkušenosti

Literatura, která otevírá oči lidem

     ZPŮSOBY ÚPRAVY POVAHY   prof. JÁN ŠRAMO   Poprvé v historii byl pro širokou veřejnost vydán jedinečný knižní titul Způsoby úpravy povahy. Obsahuje přehledně...

Povolání entomologa mi zjistil prof. Šramo

Rád bych se s Vámi podělil o mou neocenitelnou životní zkušenost v oblasti volby povolání, za kterou vděčím mé mamince a nejmoudřejšímu člověku jakého znám, profesoru Jánu...

V televizi ČT1 rozhovory o antropologické biotypologii

ČT1 v pořadu SAMA DOMA - ze dne 14.9.2011 a 25.10.2011 odkaz na rozhovory o antropologické biotypologii 

Využití antropologické biotypologie v praktickém vyučování

Využití antropologické biotypologie v praktickém vyučování - bakalářská práce

 
DOPORUČUJI  INTERNETOVÉ ADRESY:
 
 
 
 

Fotografie použita dle Creative Commons John-Morgan  © 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode