Existence zákonitostí v přírodě

Příroda má zákonitosti navenek se projevující na všech součástech přírody:

  1. odpovídajícím tvarem a způsobem,
  2. informují o každém svém stavu a vlastnosti v přírodě,
  3. každá vlastnost v přírodě se musí projevit odpovídajícím znakem,
  4. přírodní znaky dávají najevo vlastnosti v přírodě,
  5. přírodní zákonitosti se vztahují také na člověka, protože je součástí a produktem přírody.  

Příroda informuje o každém svém stavu 

V dávných dobách byl člověk více spjatý s přírodou a lidé žili ve velice nelehkých životních podmínkách. Okolo sebe museli vyhodnocovat ostatní přírodní produkty v každé své činnosti. Zjistili a běžně si mohli ověřovat, že příroda informuje o každém svém stavu.
„Lidé například zjistili, že masožraví, draví savci, mají přední zuby silnější než zadní proto, aby mohli účinně trhat a prohryznout maso své oběti. U býložravců, že jsou zadní zuby více ploché a pevnější, což jim umožňuje potravu dobře přežvýkat. Všichni draví ptáci mají charakteristicky vyvinuté zobáky, které jsou silné a ohnuté. Člověk pochopil, že masožravec nemá silné tesáky proto, aby mohl být dravcem, nýbrž proto, že je dravcem, má je takto vyvinuté. V takových příkladech i složitějších lze pokračovat“

Čím více je určitý znak zastoupen, tím více se vlastnost projevuje.

reprodukovaná životní moudra prof. J. Šrama

Vyhledávání

„Svojí povahou člověk vykonává všechno. Myslí, uvažuje, pracuje, miluje, hněvá se, respektuje, reaguje na všechny venkovní i vnitřní životní podněty.“                                      J. Šramo 

MOTTO

"Znaky prezentují vlastnosti povahy a nemocí jsou vidět na první pohled. Proto, aby člověk z nich získal informace, nemusí vyslovit "zaklínající" formule, ani je nemusí obdivovat dvě hodiny. Vyskytnou se lidé, kteří nejsou tohoto znalí, Neřiďte se neznalostí. Spíše naopak, hledejte lidi znalé, od kterých se můžete pozitivně poučit. Existují i lidé hloupí, neschopní toto pochopit. Neřiďte se hloupými lidmi. Snažte se od rozumných a znalých získat informace na rozšíření vlastního poznání. Jsou však i lidé, kteří si jsou tohoto všeho vědomí, ale závidí. Neopakujte jejich způsoby. Závist plodí zlost a člověku blokuje schopnost poznání."

Životní zkušenosti

Literatura, která otevírá oči lidem

     ZPŮSOBY ÚPRAVY POVAHY   prof. JÁN ŠRAMO   Poprvé v historii byl pro širokou veřejnost vydán jedinečný knižní titul Způsoby úpravy povahy. Obsahuje přehledně...

Povolání entomologa mi zjistil prof. Šramo

Rád bych se s Vámi podělil o mou neocenitelnou životní zkušenost v oblasti volby povolání, za kterou vděčím mé mamince a nejmoudřejšímu člověku jakého znám, profesoru Jánu...

V televizi ČT1 rozhovory o antropologické biotypologii

ČT1 v pořadu SAMA DOMA - ze dne 14.9.2011 a 25.10.2011 odkaz na rozhovory o antropologické biotypologii 

Využití antropologické biotypologie v praktickém vyučování

Využití antropologické biotypologie v praktickém vyučování - bakalářská práce

 
DOPORUČUJI  INTERNETOVÉ ADRESY:
 
 
 
 

Fotografie použita dle Creative Commons John-Morgan  © 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode