Politika je správa věcí veřejných

Politika je správa věcí veřejných, tam má být člověk vyzrálý, má mít určité životní zkušenosti praktické, administrativní, atd. Když je jmenovaný do funkce a nemá životní zkušenosti (praktické, administrativní) tak je nemožný i kdyby byl inteligentní. Politika není špinavá věc - špinavci ji špiní. Politika musí být, neboť je to správa věcí veřejných. A proto lidé by měli pracovat na tom, aby do politických funkcí byli jmenovaní nejmoudřejší, nejvzdělanější, nejzkušenější a nejvhodnější lidé. Neboť ovlivňují život všem lidem, kteří je volí.

I v takzvané prvobytně pospolné společnosti někdo musel kolektiv lidí řídit a byl tam nějaký stařešina, nějaký šéf - zkušený člověk, na kterého se obraceli, aby rozhodl o nějakých věcech atd., za celý klan, kolektiv, rod. Tehdy již lidé chápali, že pokud nebude zvolený do čela moudrý člověk, že za to zaplatí případně vlastními životy.

ARISTOTELES - výrok o správě věcí veřejných

„Správa věcí veřejných jako politika, nehodí se, aby tam mládence postavili, a nezáleží jak bude vzdělaný, protože nemá zkušenosti jak tyto používat. Na výkon potřebuje lidi skutečně dospělé a skutečně zralé.“

reprodukovaná životní moudra prof. J. Šrama

Vyhledávání

„Svojí povahou člověk vykonává všechno. Myslí, uvažuje, pracuje, miluje, hněvá se, respektuje, reaguje na všechny venkovní i vnitřní životní podněty.“                                      J. Šramo 

MOTTO

"Znaky prezentují vlastnosti povahy a nemocí jsou vidět na první pohled. Proto, aby člověk z nich získal informace, nemusí vyslovit "zaklínající" formule, ani je nemusí obdivovat dvě hodiny. Vyskytnou se lidé, kteří nejsou tohoto znalí, Neřiďte se neznalostí. Spíše naopak, hledejte lidi znalé, od kterých se můžete pozitivně poučit. Existují i lidé hloupí, neschopní toto pochopit. Neřiďte se hloupými lidmi. Snažte se od rozumných a znalých získat informace na rozšíření vlastního poznání. Jsou však i lidé, kteří si jsou tohoto všeho vědomí, ale závidí. Neopakujte jejich způsoby. Závist plodí zlost a člověku blokuje schopnost poznání."

Životní zkušenosti

Literatura, která otevírá oči lidem

     ZPŮSOBY ÚPRAVY POVAHY   prof. JÁN ŠRAMO   Poprvé v historii byl pro širokou veřejnost vydán jedinečný knižní titul Způsoby úpravy povahy. Obsahuje přehledně...

Povolání entomologa mi zjistil prof. Šramo

Rád bych se s Vámi podělil o mou neocenitelnou životní zkušenost v oblasti volby povolání, za kterou vděčím mé mamince a nejmoudřejšímu člověku jakého znám, profesoru Jánu...

V televizi ČT1 rozhovory o antropologické biotypologii

ČT1 v pořadu SAMA DOMA - ze dne 14.9.2011 a 25.10.2011 odkaz na rozhovory o antropologické biotypologii 

Využití antropologické biotypologie v praktickém vyučování

Využití antropologické biotypologie v praktickém vyučování - bakalářská práce

 
DOPORUČUJI  INTERNETOVÉ ADRESY:
 
 
 
 

Fotografie použita dle Creative Commons John-Morgan  © 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode