Zásady pro práci s antropologickou biotypologií

Na didaktických akcích prof. Jána Šrama, pořádaných Typologickou poradnou Bratislava jsou zdůrazňovány zásady pro práci s antropologickou biotypologií. Autorka těchto stránek vybrala alespoň 7 základních zásad pro práci s antropologickou biotypologií, které reprodukuje:

  1. Naučit se poznatky typologie, vyžaduje aktivně se chtít učit do hloubky, což lze nazvat tvrdou prací, protože antropologická biotypologie poskytuje mohutnou rozsáhlost informací.
  2. V antropologické biotypologii se eviduje veliké množství povahových vlastností a každá z nich je znázorněna mnoha znaky, které se nacházejí na různých místech těla. Poskytuje to výhodu, že si můžeme vlastnost vícerými znaky ověřit. I v případě typování u člověka platí, že čím více je určitý znak zastoupen, tím více se projevuje vlastnost v lidské povaze.
  3. Povaha člověka je daleko složitější, než aby bylo možné ji zjistit zjednodušeným způsobem. Pro zjištění povahy je důležité poznat zastoupení všech povahových vlastností, jejich vliv a  zájemný poměr. Všechny tyto zmiňované okolnosti dávají celkový obraz o lidské povaze. Na rozdíl od psychologie, která používá jiné psychodiagnostické metody.
  4. Zájemci o typologii se musí delší čas a postupně učit látku na úrovni výkladu jako ze základní školy, dále na úrovni výkladu ze střední školy, než bude zvládán na úrovni vysoké školy. Nejprve se poskytují stručné základní informace a postupně se informace přidávají. Stejný postup je například při probírání učiva v matematice.
  5. Při začáteční výuce antropologické biotypologie se hodnotí konkrétní samotný znak.
  6. Typovat se učí posluchač pod supervizí při cvičení. Jedná se o rozvedení všech kroků, které jsou k tomu potřebné. Potom je nutné vše posoudit v souvislosti v celé konstituci. Teprve, když už toto člověk ovládá, nemusí hodnocení tzv. rozkouskovat, jelikož se podívá najednou typologickými kroky hodnocení a má celý výsledek hotový.
  7. Na ověřování vědeckosti antropologické biotypologie se může podílet každý člověk. Nejlepší je osobní zkušenost, při které si lze ověřit zjistitelnost na základě náležitého pozorování a diagnostikování. Důležité je správně vědět, co máme skutečně pozorovat a musíme znát s naprostou přesností způsob, zodpovídající tvar a znak.

Další odkazy na články:

Vyhledávání

„Svojí povahou člověk vykonává všechno. Myslí, uvažuje, pracuje, miluje, hněvá se, respektuje, reaguje na všechny venkovní i vnitřní životní podněty.“                                      J. Šramo 

MOTTO

"Znaky prezentují vlastnosti povahy a nemocí jsou vidět na první pohled. Proto, aby člověk z nich získal informace, nemusí vyslovit "zaklínající" formule, ani je nemusí obdivovat dvě hodiny. Vyskytnou se lidé, kteří nejsou tohoto znalí, Neřiďte se neznalostí. Spíše naopak, hledejte lidi znalé, od kterých se můžete pozitivně poučit. Existují i lidé hloupí, neschopní toto pochopit. Neřiďte se hloupými lidmi. Snažte se od rozumných a znalých získat informace na rozšíření vlastního poznání. Jsou však i lidé, kteří si jsou tohoto všeho vědomí, ale závidí. Neopakujte jejich způsoby. Závist plodí zlost a člověku blokuje schopnost poznání."

Životní zkušenosti

Literatura, která otevírá oči lidem

     ZPŮSOBY ÚPRAVY POVAHY   prof. JÁN ŠRAMO   Poprvé v historii byl pro širokou veřejnost vydán jedinečný knižní titul Způsoby úpravy povahy. Obsahuje přehledně...

Povolání entomologa mi zjistil prof. Šramo

Rád bych se s Vámi podělil o mou neocenitelnou životní zkušenost v oblasti volby povolání, za kterou vděčím mé mamince a nejmoudřejšímu člověku jakého znám, profesoru Jánu...

V televizi ČT1 rozhovory o antropologické biotypologii

ČT1 v pořadu SAMA DOMA - ze dne 14.9.2011 a 25.10.2011 odkaz na rozhovory o antropologické biotypologii 

Využití antropologické biotypologie v praktickém vyučování

Využití antropologické biotypologie v praktickém vyučování - bakalářská práce

 
DOPORUČUJI  INTERNETOVÉ ADRESY:
 
 
 
 

Fotografie použita dle Creative Commons John-Morgan  © 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode