Chápání a vnímání žáků

28.11.2012 20:44

 

Úloha učitele stojícího před třídou žáků, víceméně bažících po vědění a víceméně komunikujících se svým přítomným učitelem, je pro někoho noční můrou, pro někoho procházka růžovým sadem a pro někoho každodenní šedou všední rutinou. Obecně se ale dá říci, že těch usmívajících se učitelů, jakoby procházejících se v růžovém sadu kvetoucí třídy plné vonících růží nebude až tak mnoho. Kde je tedy zakopaný pes a jak se dá nahlédnout do hlubin študákovy či žákovy duše?

Biotypologie nabízí jednoznačnou odpověď – a to, když učitel zná (umí rozpoznat a určit) povahové vlastnosti svých svěřenců, potom s nimi dokáže úspěšně jednat i komunikovat. Porozumění přitom nastane i v úrovni chápání a vnímání žáků, učitel tím značně vylepší svůj pedagogický kredit a zároveň se zvýší úspěšnost výuky.

Kurz seznámil účastníky s tím, co to je a jak se provádí povahová diagnostika žáků, jaké typologické znaky je záhodno sledovat a vyhodnocovat. Sdělované poznatky byly mnohokrát překvapením i pro zkušené pedagogy. I zde se osvědčilo, že každá nová vědomost i zkušenost, pokud se přijímá s otevřenou náručí, je obrovským přínosem v praktickém životě.

Učitel, pokud se takto seznámí se způsoby, jak jednoznačně určit povahové vlastnosti žáka a sestavit z nich diagnostický portrét, může následně nejen chápat, ale i předvídat reakce, chování a také míru chápání a osvojení si učební látky u svých žáků.

Jako absolvent tohoto kurzu vyjadřuji hluboký obdiv a úctu před moudrostí, odborností a hlubokými zkušenostmi pana profesora Jána Šrama, který nás celým třídenním kurzem provázel.

Ing. O. Dvořák, učitel SŠTGA Chomutov  

 

 

 

Vyhledávání

„Svojí povahou člověk vykonává všechno. Myslí, uvažuje, pracuje, miluje, hněvá se, respektuje, reaguje na všechny venkovní i vnitřní životní podněty.“                                      J. Šramo 

MOTTO

"Znaky prezentují vlastnosti povahy a nemocí jsou vidět na první pohled. Proto, aby člověk z nich získal informace, nemusí vyslovit "zaklínající" formule, ani je nemusí obdivovat dvě hodiny. Vyskytnou se lidé, kteří nejsou tohoto znalí, Neřiďte se neznalostí. Spíše naopak, hledejte lidi znalé, od kterých se můžete pozitivně poučit. Existují i lidé hloupí, neschopní toto pochopit. Neřiďte se hloupými lidmi. Snažte se od rozumných a znalých získat informace na rozšíření vlastního poznání. Jsou však i lidé, kteří si jsou tohoto všeho vědomí, ale závidí. Neopakujte jejich způsoby. Závist plodí zlost a člověku blokuje schopnost poznání."

Životní zkušenosti

Literatura, která otevírá oči lidem

     ZPŮSOBY ÚPRAVY POVAHY   prof. JÁN ŠRAMO   Poprvé v historii byl pro širokou veřejnost vydán jedinečný knižní titul Způsoby úpravy povahy. Obsahuje přehledně...

Povolání entomologa mi zjistil prof. Šramo

Rád bych se s Vámi podělil o mou neocenitelnou životní zkušenost v oblasti volby povolání, za kterou vděčím mé mamince a nejmoudřejšímu člověku jakého znám, profesoru Jánu...

V televizi ČT1 rozhovory o antropologické biotypologii

ČT1 v pořadu SAMA DOMA - ze dne 14.9.2011 a 25.10.2011 odkaz na rozhovory o antropologické biotypologii 

Využití antropologické biotypologie v praktickém vyučování

Využití antropologické biotypologie v praktickém vyučování - bakalářská práce

 
DOPORUČUJI  INTERNETOVÉ ADRESY:
 
 
 
 

Fotografie použita dle Creative Commons John-Morgan  © 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode