Definice osobnosti - autor prof. J. Šramo

14.08.2011 22:21

Osobnost je zralá ve stavu dobudování intelektu, když je schopna řádně, pozitivně a správně jej využívat na základě zkušeností vlastních i druhých lidí. Dokáže korigovat svoje postoje a názory, když potká správnější. Chápat chování, pocity, postoje, názory, cíle, snahy a reakce druhých. Brát na sebe povinnosti v případě potřeby své nebo společnosti, ve které žije. Dokáže citlivě, ale ne přecitlivěle reagovat na podněty přinášené životem a rozumně hledat jejich řešení. Odolávat škodlivým společenským vlivům, umět se postavit proti jejich působení a uplatňovat proti nim aktivní kroky na zamezení nepříznivého dopadu. Má relativně stabilní soustavu společensky významných rysů povahy. Dokáže přiměřeně a náležitě vytvářet svůj vlastní život. Uplatňovat osobní předpoklady na dosažení náležitých priorit ve prospěch vlastní i společnosti. Řešit nesoulad v dění sebe sama a obrazu, který si o něm vytváří ostatní. Efektivně přenášet pozitivní zkušenosti vlastního života na ostatní. Nepodceňuje a nepřeceňuje se. Má přiměřeně vybudované vlastnosti sebehodnocení, zejména sebedůvěru, sebejistotu a sebevědomí a správnou sebekontrolu. Individuální požadavky dokáže v případě potřeby podřídit společenským. Při řešení životních okolností dokáže vědomě dávat přednost rozumovým postupům před pudovými a citovými. Je citově stabilní a svoji citovou dispozici dokáže uvážlivě řídit ve vztahu ke svému okolí. Vědomě a cíleně upravuje nevýhodné stavy svojí povahy ve všech jejich oblastech. Řídí se pozitivními příklady respektujíc rozdílnost jednotlivců v intencích normality. Podle tohoto všeho řídí výkon svojí povahy.

J. Šramo

Vyhledávání

„Svojí povahou člověk vykonává všechno. Myslí, uvažuje, pracuje, miluje, hněvá se, respektuje, reaguje na všechny venkovní i vnitřní životní podněty.“                                      J. Šramo 

MOTTO

"Znaky prezentují vlastnosti povahy a nemocí jsou vidět na první pohled. Proto, aby člověk z nich získal informace, nemusí vyslovit "zaklínající" formule, ani je nemusí obdivovat dvě hodiny. Vyskytnou se lidé, kteří nejsou tohoto znalí, Neřiďte se neznalostí. Spíše naopak, hledejte lidi znalé, od kterých se můžete pozitivně poučit. Existují i lidé hloupí, neschopní toto pochopit. Neřiďte se hloupými lidmi. Snažte se od rozumných a znalých získat informace na rozšíření vlastního poznání. Jsou však i lidé, kteří si jsou tohoto všeho vědomí, ale závidí. Neopakujte jejich způsoby. Závist plodí zlost a člověku blokuje schopnost poznání."

Životní zkušenosti

Literatura, která otevírá oči lidem

     ZPŮSOBY ÚPRAVY POVAHY   prof. JÁN ŠRAMO   Poprvé v historii byl pro širokou veřejnost vydán jedinečný knižní titul Způsoby úpravy povahy. Obsahuje přehledně...

Povolání entomologa mi zjistil prof. Šramo

Rád bych se s Vámi podělil o mou neocenitelnou životní zkušenost v oblasti volby povolání, za kterou vděčím mé mamince a nejmoudřejšímu člověku jakého znám, profesoru Jánu...

V televizi ČT1 rozhovory o antropologické biotypologii

ČT1 v pořadu SAMA DOMA - ze dne 14.9.2011 a 25.10.2011 odkaz na rozhovory o antropologické biotypologii 

Využití antropologické biotypologie v praktickém vyučování

Využití antropologické biotypologie v praktickém vyučování - bakalářská práce

 
DOPORUČUJI  INTERNETOVÉ ADRESY:
 
 
 
 

Fotografie použita dle Creative Commons John-Morgan  © 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode