Můj profesní výkon se mnohonásobně zlepšil, práce mě baví a uspokojuje

05.11.2011 20:30

 

S typologií jsem se seznámil před 12 lety prostřednictvím služby stručný typologický portrét a zjištění optimálního povolání, jelikož mě moje profese tak plně neuspokojovala, přestože byla nadstandardně ohodnocena. Měl jsem bohaté zkušenosti s psychologickými testy a pohovory při výběru zaměstnanců i při ucházení se o zaměstnání, proto jsem byl až zaskočen naprostou přesností typologických zjištění. Typolog přesně popsal určité vlastnosti, které svazovaly moji psychiku a bránily plnohodnotnému využití potenciálu mých schopností a vysvětlil, jakým způsobem se tohoto problému mohu zbavit. Samozřejmě, že jsem o těchto problémech věděl (o tomto jsem však nikdy s nikým nehovořil), jen jsem je neuměl pojmenovat, charakterizovat a už vůbec ne odstranit či řešit a při testech se na tuto oblast buď neptali, nebo jsem odpovídal tak, abych splnil očekávaná a požadovaná kritéria.

Co se týká povolání, tak jsem byl při vyslovení názvu této profese překvapen, ale následně jsem si uvědomil, že mě tato problematika vždy přitahovala. Na základě svých pozitivních zkušeností jsem na typologické vyšetření přivedl svoji rodinu a další příbuzenstvo.

O pár let později se nám narodila dcera a protože jsme měli určité problémy s její výchovou a informace, které jsem získal o synovi a manželce při typologickém vyšetření, se bezezbytku prokázaly, tak jsme opět využili služeb typologa. Aniž bychom mu cokoli o naší dceři dopředu řekli, popsal její chování a vlastnosti, které se na něm rozhodujícím způsobem podílejí.

Tak jsem si již musel položit otázku, jak je možné, že existuje metoda, která dokáže přesně zjistit zastoupení povahových vlastností a souvislosti mezi nimi a na druhou stranu jsou zde tisíce psychologů, kteří se jenom něco o člověku domnívají?

Přihlásil jsem se tedy na typologické kurzy a cvičení, abych se ujistil, že to vše nebyla jen náhoda či shoda okolností. Během několika měsíců jsem si ověřil, že toto je cesta, jak se dozvědět přesné a exaktní informace o povaze a výrazně jsem se zorientoval v dané problematice. Na základě těchto informací jsem se rozhodl naplno využít své pracovní a osobnostní dispozice a vydal se na cestu svého optimálního povolání. Nyní, po několika letech od tohoto kroku teprve dokáži plnohodnotně ocenit, jak významným způsobem jsem si pomohl. Můj profesní výkon se mnohonásobně zlepšil, práce mě baví a uspokojuje a stojí mě velmi málo energie.

Důvodem pro napsání výše uvedených řádek je, že přeji také ostatním, aby si pomohli tak, jako já.

Karel, 37 let

 

Vyhledávání

„Svojí povahou člověk vykonává všechno. Myslí, uvažuje, pracuje, miluje, hněvá se, respektuje, reaguje na všechny venkovní i vnitřní životní podněty.“                                      J. Šramo 

MOTTO

"Znaky prezentují vlastnosti povahy a nemocí jsou vidět na první pohled. Proto, aby člověk z nich získal informace, nemusí vyslovit "zaklínající" formule, ani je nemusí obdivovat dvě hodiny. Vyskytnou se lidé, kteří nejsou tohoto znalí, Neřiďte se neznalostí. Spíše naopak, hledejte lidi znalé, od kterých se můžete pozitivně poučit. Existují i lidé hloupí, neschopní toto pochopit. Neřiďte se hloupými lidmi. Snažte se od rozumných a znalých získat informace na rozšíření vlastního poznání. Jsou však i lidé, kteří si jsou tohoto všeho vědomí, ale závidí. Neopakujte jejich způsoby. Závist plodí zlost a člověku blokuje schopnost poznání."

Životní zkušenosti

Literatura, která otevírá oči lidem

     ZPŮSOBY ÚPRAVY POVAHY   prof. JÁN ŠRAMO   Poprvé v historii byl pro širokou veřejnost vydán jedinečný knižní titul Způsoby úpravy povahy. Obsahuje přehledně...

Povolání entomologa mi zjistil prof. Šramo

Rád bych se s Vámi podělil o mou neocenitelnou životní zkušenost v oblasti volby povolání, za kterou vděčím mé mamince a nejmoudřejšímu člověku jakého znám, profesoru Jánu...

V televizi ČT1 rozhovory o antropologické biotypologii

ČT1 v pořadu SAMA DOMA - ze dne 14.9.2011 a 25.10.2011 odkaz na rozhovory o antropologické biotypologii 

Využití antropologické biotypologie v praktickém vyučování

Využití antropologické biotypologie v praktickém vyučování - bakalářská práce

 
DOPORUČUJI  INTERNETOVÉ ADRESY:
 
 
 
 

Fotografie použita dle Creative Commons John-Morgan  © 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode