O existenci typologie jsem se dozvěděl před 15 lety

26.11.2011 21:19

 

O existenci typologie jsem se dozvěděl při hledání vhodné náplně pro studio celostní medicíny, které vznikalo před 15 lety. Mezi zde používanými praktikami byla antropologická biotypologie jedinou skutečně spolehlivou diagnostickou a terapeutickou metodou. Brzy jsem se přesvědčil o tom, že se jen stěží najde konzistentnější a propracovanější věda s tak vysokou praktickou využitelností. Po mé mnohaleté práci ve výzkumu to pro mě bylo překvapení.

Typologem doporučené úpravy životosprávy vedly k podstatnému zlepšení mého zdravotního stavu, zejména ustoupily alergické reakce, zlepšila se imunita, přestal se mi zhoršovat zrak a zastavily se revmatické změny na kloubech. Typologicky diagnostikovanou neprůchodnost ledvin, projevující se občas nepříjemnými bolestmi, jsem účinně odstranil především díky zvýšenému pitnému režimu. U praktického lékaře, kterého jsem navštívil při těchto akutních potížích, mi bylo sděleno, že diagnóza bude určena až po mém vyšetření na sonografu, jehož nejbližší možný termín byl cca za tři týdny. Vzhledem k silným bolestem se mi ta doba zdála příliš dlouhá. Důsledně jsem tedy dodržoval rady typologa a potíže odezněly během několika dnů, a to zcela bez použití medikamentů.

K pozitivním změnám došlo i v mé práci, kde nyní pracuji s menším vypětím a přitom dosahuji lepších výsledků. V účinnější komunikaci s okolím mi napomáhá i rozvíjející se znalost typologických znaků. Tento posun je významný přesto, že jsem si stačil osvojit jen nepatrný zlomek z velkého množství typologických znaků a dovedností.

Kromě těchto svých vlastních zážitků mám k dispozici též zkušenosti těch, kteří navštívili typologické kurzy nebo pobočku typologické poradny, která je k dispozici prakticky každý měsíc a kterou pomáhám organizovat již téměř 15 let. Mám velký respekt před tím, že se pozitivní účinky dostavují u každého, kdo uplatňuje získaná doporučení dostatečně důsledně. To se týká všech druhů vyšetření včetně stanovení nejvhodnějšího povolání.

Jiří, pedagog, 61 let                                                    listopad 2011

Vyhledávání

„Svojí povahou člověk vykonává všechno. Myslí, uvažuje, pracuje, miluje, hněvá se, respektuje, reaguje na všechny venkovní i vnitřní životní podněty.“                                      J. Šramo 

MOTTO

"Znaky prezentují vlastnosti povahy a nemocí jsou vidět na první pohled. Proto, aby člověk z nich získal informace, nemusí vyslovit "zaklínající" formule, ani je nemusí obdivovat dvě hodiny. Vyskytnou se lidé, kteří nejsou tohoto znalí, Neřiďte se neznalostí. Spíše naopak, hledejte lidi znalé, od kterých se můžete pozitivně poučit. Existují i lidé hloupí, neschopní toto pochopit. Neřiďte se hloupými lidmi. Snažte se od rozumných a znalých získat informace na rozšíření vlastního poznání. Jsou však i lidé, kteří si jsou tohoto všeho vědomí, ale závidí. Neopakujte jejich způsoby. Závist plodí zlost a člověku blokuje schopnost poznání."

Životní zkušenosti

Literatura, která otevírá oči lidem

     ZPŮSOBY ÚPRAVY POVAHY   prof. JÁN ŠRAMO   Poprvé v historii byl pro širokou veřejnost vydán jedinečný knižní titul Způsoby úpravy povahy. Obsahuje přehledně...

Povolání entomologa mi zjistil prof. Šramo

Rád bych se s Vámi podělil o mou neocenitelnou životní zkušenost v oblasti volby povolání, za kterou vděčím mé mamince a nejmoudřejšímu člověku jakého znám, profesoru Jánu...

V televizi ČT1 rozhovory o antropologické biotypologii

ČT1 v pořadu SAMA DOMA - ze dne 14.9.2011 a 25.10.2011 odkaz na rozhovory o antropologické biotypologii 

Využití antropologické biotypologie v praktickém vyučování

Využití antropologické biotypologie v praktickém vyučování - bakalářská práce

 
DOPORUČUJI  INTERNETOVÉ ADRESY:
 
 
 
 

Fotografie použita dle Creative Commons John-Morgan  © 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode