Ohlasy na čtyřdenní základní, nultý, vstupní typologický kurz

08.10.2012 21:10

MÉ DOJMY ZE ZÁKLADNÍHO TYPOLOGICKÉHO KURZU, 

který se konal v Praze 22. - 25.9.2012

Čtyřdenní seminář základního typologického kurzu byl plný úžasných informací a poznatků.

Asi každý člověk pocitově umí odhadnout, zda je člověk, se kterým se setkáme, spravedlivý nebo zlomyslný, zda nám je někdo sympatický anebo nám je jeho přítomnost nepříjemná. Je nádherným zjištěním, že tyto pocity můžeme upřesnit a popsat zcela logicky a rozumem pomocí vědy tzv. antropobiologické typologie, jejíž kořeny vedou hluboko do historie.

Dostali jsme obrovský dar do našeho života, abychom se uměli orientovat mezi lidmi, abychom se navzájem chápali, a tím se vyhnuli nedorozuměním, která znepříjemňují ovzduší jak mezi jednotlivci, tak v celé společnosti.

Každý člověk je jiný, každý má své schopnosti a nadání, každý má vlastnosti výtečné i ty, jejichž zastoupení v povaze by bylo vhodné vylepšit. Každý jsme jako drahokam, který se těší, až bude zářit v plné své kráse. Obrušujme a vylepšujme plochy našeho drahokamu. Každý drahokam je jedinečný a dohromady všechny drahokamy vytvoří nádhernou mozaiku porozumění, pomoci a lásky. Může tím vzniknout společnost vyvážená s vysokými kvalitami podporující sebe sama a celý svět.

Mé velké díky patří panu profesorovi Jánu Šramovi, který nám s bezmeznou trpělivostí, laskavostí v očích a s úsměvem na rtech předává znalosti, které se dědí z epochy na epochu.

Věrka, 32 let

 

Nultý kurz byl v pořadí již druhým kurzem antropologické biotypologie, který jsem absolvovala. Jako vždy předčil má očekávání. Čtyři dny doslova nabité informacemi a cennými radami, které jsou pro každého člověka  k nezaplacení. Poznatky, které jsem zde načerpala mně a všem ostatním účastníkům mohou podstatně zkvalitnit a ulehčit život a opravdu bych kurz doporučila každému, bez ohledu na věk či profesi. Fakt, že jsem se setkala s typologií a především s panem profesorem Šramem, má pro mě neocenitelnou hodnotu a jsem za něj vděčná. Škoda jen, že není typologie více známá a poznatky z ní nejsou zahrnuty do výuky na základních školách či není možné se s její výukou setkat na univerzitách v ČR.

Barbora, 25 let

 

S oborem a vůbec s pojmem typologie, tedy s tím, co to všechno znamená a obsahuje, jsem se setkal poprvé na školení učitelů technických oborů ústeckého kraje v roce 2011. Bylo to pro mne dosti zásadní setkání, neboť můj zájem o tuto velice přesnou a hlavně přirozenou metodu diagnostiky povahových vlastností jedince potom stoupal přímo lavinovitě. Poslední přednáška uvedeného školení učitelů byla navíc obohacena účastí a přímým vstupem pana profesora J.Šrama, typologického experta světového formátu a dokonce i možností nechat si vypracovat stručný typologický portrét s určením nejvhodnějšího povolání. Se zaujetím jsem sledoval práci pana profesora a pak už bylo k rozhodnutí věnovat se typologii podrobněji opravdu jen krůček. Bezprostředně na to jsem se skutečně přihlásil, a to hned do celého cyklu seminářů, cvičení a kursů obč. sdružení Melius, kde je typologie hlavní náplní činnosti. Nedávno jsem prošel i čtyřdenním nultým (vstupním) kurzem této navýsost zajímavé vědy, celým názvem antropologické biotypologie.

Čtyři dny nabité poznatky a dalšími souvisejícími informacemi jen potvrdily moje přesvědčení o nenahraditelnosti tohoto přesného způsobu diagnostiky povahových vlastností a o praktickém uplatnění těchto znalostí v každodenním běžném životě. Zcela určitě se typologií budu zabývat pod laskavým vedením pana profesora i v dalších pokračováních a akcích.

 V Chomutově 04.10.2012                                     Ing. Oldřich Dvořák

 

Informace získané v základním typologickém kurzu mi velmi rozšířily obzor. Uvědomila jsem si, že jsem se během svého života při kontaktu s lidmi řídila spíše intuitivně, aniž bych si uvědomila, že povahové rysy člověka mají zákonitosti, které lze „přečíst“ nejen z různých znaků na těle, ale například i ze způsobu mluvy, chůze, užívání gest a dalších projevů. Vážně se pozastavuji nad tím, proč typologie není všeobecně vyučována už od 8.třídy základní školy, vždyť se jedná o informace, které potřebuje každý člověk po celý svůj život, a to doslova každodenně. Zvláště pak mladý člověk, který teprve startuje na životní dráze a nově navazuje velké množství nových kontaktů s jinými lidmi, ať už v soukromém nebo profesním životě.

K mému nadšení ze získaných informací přispělo hlavně to, jak odborně a přitom lidsky a s humorem dokáže pan profesor Šramo přednášky podat a jak ochotně reaguje a zodpovídá průběžné dotazy přímo z praxe.

Milena, 58 let

 

Typologický seminář mi dal víc, než jsem čekala a zřejmě mi bude spousta věcí ještě docházet. Vše co se týká typologie je přirozené, zapadá do sebe a ve výsledku motivuje správným směrem. Děkuji všem, především panu profesorovi, doposud jsem ho znala pouze ze služeb a na semináři jsem byla velice potěšena, jak je vtipný. Jeho názornými ukázkami se bavím ještě doposud. 

Klára

 

 

Vyhledávání

„Svojí povahou člověk vykonává všechno. Myslí, uvažuje, pracuje, miluje, hněvá se, respektuje, reaguje na všechny venkovní i vnitřní životní podněty.“                                      J. Šramo 

MOTTO

"Znaky prezentují vlastnosti povahy a nemocí jsou vidět na první pohled. Proto, aby člověk z nich získal informace, nemusí vyslovit "zaklínající" formule, ani je nemusí obdivovat dvě hodiny. Vyskytnou se lidé, kteří nejsou tohoto znalí, Neřiďte se neznalostí. Spíše naopak, hledejte lidi znalé, od kterých se můžete pozitivně poučit. Existují i lidé hloupí, neschopní toto pochopit. Neřiďte se hloupými lidmi. Snažte se od rozumných a znalých získat informace na rozšíření vlastního poznání. Jsou však i lidé, kteří si jsou tohoto všeho vědomí, ale závidí. Neopakujte jejich způsoby. Závist plodí zlost a člověku blokuje schopnost poznání."

Životní zkušenosti

Literatura, která otevírá oči lidem

     ZPŮSOBY ÚPRAVY POVAHY   prof. JÁN ŠRAMO   Poprvé v historii byl pro širokou veřejnost vydán jedinečný knižní titul Způsoby úpravy povahy. Obsahuje přehledně...

Povolání entomologa mi zjistil prof. Šramo

Rád bych se s Vámi podělil o mou neocenitelnou životní zkušenost v oblasti volby povolání, za kterou vděčím mé mamince a nejmoudřejšímu člověku jakého znám, profesoru Jánu...

V televizi ČT1 rozhovory o antropologické biotypologii

ČT1 v pořadu SAMA DOMA - ze dne 14.9.2011 a 25.10.2011 odkaz na rozhovory o antropologické biotypologii 

Využití antropologické biotypologie v praktickém vyučování

Využití antropologické biotypologie v praktickém vyučování - bakalářská práce

 
DOPORUČUJI  INTERNETOVÉ ADRESY:
 
 
 
 

Fotografie použita dle Creative Commons John-Morgan  © 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode