Reference od účastníků typologického semináře Příprava na stáří

21.06.2011 17:55

Typologický seminář „Příprava na stáří“ byl jedním z mnoha seminářů, které pořádalo v roce 2011 Občanské sdružení Melius. Přednášejícím byl pan prof. Ján Šramo, se kterým Občanské sdružení dlouhodobě spolupracuje, neboť Občanské sdružení vzniklo za účelem zpřístupnění náležité znalosti lidské povahy široké veřejnosti.

Přestože šlo o seminář jednodenní, jeho obsah byl velmi dobře pochopitelný a nabitý informacemi o tom, co by měl člověk dělat, aby prožil život a stáří plnohodnotně. Informace tohoto druhu jsou velmi důležité pro každého z nás.

Například důležitým poznatkem pro mě bylo: 

„Nezáleží tak na tom, kolika let se člověk dožije, ale na tom, v jakém stavu se těchto let dožije.“

Tzn., že je důležité, aby se člověk sám co nejdéle a nejlépe zvládal zaopatřit a nebyl odkázaný na pomoc druhých. 

Přednášející, pan prof. Ján Šramo zodpověděl každou otázku či dotaz, i když se někomu mohlo zdát, že s přednáškou přímo nesouvisí. Zde však platí pravidlo – „vše se vším souvisí.“ Každá nezodpovězená otázka v člověku vyvolává nespokojenost, a pokud je někdo tak moudrý a vzdělaný, že zná odpověď, tak je správné, když ji někomu, kdo má zájem vědět, poskytne.

Věřím, že na dalších seminářích, které plánuje Občanské sdružení na rok 2012, bude opět co se naučit a čím si vylepšit život.

Karel, 41 let

 

 

Na typologický seminář PŘÍPRAVA NA STÁŘÍ jsem přišla bez konkrétních představ, o čem se bude hovořit. Byla jsem otevřená jakékoliv diskusi. Už od prvních chvil, které si ze svého života pamatuji, se stýkám se staršími lidmi. Vzhledem k mé profesi, kterou mám svými schopnostmi na prvním místě, jsem vždy pozorovala chování druhých lidí. Ani mě tolik nezajímal obsah, jako spíš forma žití. Všimla jsem si už poměrně brzy, že jsou lidé, kteří i v pokročilém důchodovém věku jsou stále usměvaví a mají velmi příjemný, milý a moudrý výraz ve tváři (bohužel jich je opravdu málo). Jsou ale také ti, kterých je drtivá většina, staří lidé, kteří jsou nervózní, mrzutí, přecitlivělí a svoji citovou dispozici mají v sobě hluboko uzamčenou. Moc ráda bych chtěla patřit do té menšiny pozitivních lidí. Proto jsem už ve svých 23 letech absolvovala seminář, který má člověka připravit na náležité a efektivní využití veškerých životních zkušeností, které za svůj život nasbíral.

Celý seminář hodnotím jako nedostatečný. Nikoliv však ze svého obsahu, ale z časového hlediska. Jeden den k tomuto tématu je opravdu málo. Pan profesor Ján Šramo nám stihl velmi rychle nastínit, co by člověk měl dělat, aby v pokoji a v úctě dožil. Jeho slova byla velmi moudrá a krásná, a diskuse všech účastníků opravdu bohatá. I tak mi to však nestačilo a doufám, že bude brzy pokračování, neboť je to skutečně velmi důležitá oblast. Protože i když mne třeba odchod do důchodu čeká až za relativně dlouhou dobu, tak mám např. babičku, které je přes 70 let a díky semináři vím, jakým způsobem se k ní chovat a k čemu ji vést, aby tady s námi mohla být co nejdéle.

Moc děkuji panu Šramovi za podněty k zamyšlení a Občanskému sdružení Melius za uskutečnění této akce.

Veronika, 24 let

 

 

 

Seminář "Příprava na stáří" byl pro mne přínosem a dle mého názoru by jej měl absolvovat každý, komu na sobě a především na svém okolí alespoň trochu záleží. Vřele jej doporučuji všem věkovým kategoriím od raného školního věku.

Jelikož z vlastní zkušenosti vím, že člověk pokročilého věku již mnohdy není schopen svůj zdravotní stav a nastalé životní okolnosti patřičně vyhodnotit, velmi si vážím cenných rad pana profesora Šrama, jak se na zmíněný stav dopředu připravit. A co vše zařídit, abych pak mé okolí, zejména mé nejbližší zatěžoval co nejméně a prožil důstojné a spokojené stáří.

Pro osoby mého věku, kterým je stáří ještě několik desítek let vzdálené, je také velmi přínosná ta část semináře, kde se dozví, jak svému stárnoucímu okolí nejlépe pomoci, jak s ním vhodně jednat a správně reagovat na někdy zcela neopodstatněné postoje či rozhodnutí.

Protože stárneme všichni bez výjimky, je tato problematika aktuální pro každého a zaslouží si naši pozornost - seminář vřele doporučuji.

Přemek, 24 let

 

 

Ze semináře "Příprava na stáří" jsem byla nadšená.

Nikdy před tím jsem o tom tak nepřemýšlela, jak je důležité se na důchod či stáří připravit. Člověk by se měl už od středního věku připravovat, co bude dělat v důchodu - zajímavá informace.

Seminář mi dal spoustu užitečných i praktických rad. Ale nejvíce mě překvapilo, jak moc složité, po psychické stránce, to mají muži s odchodem do důchodu. Přejme si, ať máme spoustu zajímavých činností a žijeme stále aktivně do vysokého stáří, ale hlavně se ho ve zdraví dožijme.

Ať se Vám vše daří!

Eva, 47 let

 

 

Jak s odstupem hodnotím osobní přínos semináře Příprava na stáří? Přes upozornění, že proces stárnutí je velmi individuální, oceňuji mnohá všeobecně platná doporučení, zejména apel na stálou aktivitu fyzickou a psychickou, vzdor tomu, že starší lidé mají také právo i potřebu více odpočívat. Rozhodně mě seminář povzbudil v úsilí nepolevovat v aktivní snaze stále budovat svou osobnostní svobodu. Obávám se, že ve veřejnosti převládá spíše skepse v tom, že by to ve stáří ještě stálo za to. Blízké jsou mně myšlenky celoživotního studia. Velmi mě zaujala pasáž o tom, že od určité chvíle musí děti začít rozhodovat za své rodiče, kteří by se některých závažných aktivit již bez porady se svými nejbližšími neměli pouštět. Poučná a motivující byla také analýza některých současných společensky nežádoucích postojů k problematice stáří. Např. o tzv. fenoménu mládí a o důsledcích případné ztráty úcty ke stáří. Za závažnou považuji tezi: Hlavní kritérium kvality společnosti je, jak se umí postarat o své staré a bezmocné. Oceňuji i mnohá praktická doporučení ve věci životosprávy, byť jsme je již ve většině případů probírali též při jiných příležitostech jako na semináři o správné životosprávě či
o psychohygieně. Velmi praktické a často nedoceňované byly rady pro bezproblémové usínání a klidný spánek. Souhlasím s tím, že společnost by měla se staršími a starými lidmi, ve svém zájmu, více počítat. Některé své aktivity využiji
k tomu, abych tuto myšlenku podpořil při konkrétní realizaci. Závěrečná praktická doporučení ukazovala na to, že na mnohé z nich, jako např. vhodné bydlení, je potřeba myslet ve velkém předstihu, a proto byl tento seminář velmi vhodný též pro účastníky každého věku. Na semináři mě zaujalo také to, jak jeho obsah dobře korespondoval s jinými výukovými a dalšími aktivitami, které jsem u pana prof. absolvoval v minulosti. Je cenné, že poznatky získané na tomto semináři tvoří integrální součást poznání, kterého se nám dostává. Proto se těším na příští seminář.    

Jiří, 62 let

 

 

Společností je téma o stáří často považováno za neatraktivní. Proč zrovna seminář na téma Příprava na stáří byl navržen a zařazen mezi typologické aktivity Občanského sdružení Melius? Z ryze pragmatického faktu. Je přirozené, že člověk po narození je dítětem, které po více či méně aktivně prožitém životě sice nedobrovolně, avšak zákonitě a postupně se přemění na starou ženu, paní (babičku/stařenku) nebo starého muže, pána (dědečka/stařečka).

V současné společnosti se prodlužuje délka lidského života a lidé důchodového věku už běžně nejsou strhaní od těžké fyzické práce. Pokud na velkou většinu lidí čeká dožití se vysokého věku, tak zřejmě je potřeba již zavčasu být poučený. Kdy a jak má být realizovaná náležitá příprava na stáři? Lze si udržet přiměřenou kvalitu života až do vysokého věku? Co je cílem lidského života? Na tyto a další důležité otázky jsem získala odpověď spolu s dalšími účastníky v průběhu semináře Příprava na stáří. Při diskuzi k semináři bylo probráno navíc 140 otázek, neboť přednášející prof. Ján Šramo vždy umí podat vysvětlující moudré informace a rady k poznání problematiky na každé téma.

Nejenom na Slovensku, ale také v Česku zhruba již 22 let navštěvuji poradenské typologické služby a didaktické typologické akce, týkající se antropologické biotypologie (typologie), které jsou uskutečňovány centrální Typologickou poradňou Bratislava. Z tohoto důvodu jsem přivítala rozhodnutí vedení Občanského sdružení Melius vydat pro širokou veřejnost vzdělávací publikaci Příprava na stáří. První vydání knihy v překladu do češtiny je volné písemné přepsání přednášky prof. Jána Šrama, poskytující základní informace, z jedné ze 12ti didaktických typologických akcí uskutečněných v Praze roku 2011.

Jiřina, 54 let

 

 

 

Vyhledávání

„Svojí povahou člověk vykonává všechno. Myslí, uvažuje, pracuje, miluje, hněvá se, respektuje, reaguje na všechny venkovní i vnitřní životní podněty.“                                      J. Šramo 

MOTTO

"Znaky prezentují vlastnosti povahy a nemocí jsou vidět na první pohled. Proto, aby člověk z nich získal informace, nemusí vyslovit "zaklínající" formule, ani je nemusí obdivovat dvě hodiny. Vyskytnou se lidé, kteří nejsou tohoto znalí, Neřiďte se neznalostí. Spíše naopak, hledejte lidi znalé, od kterých se můžete pozitivně poučit. Existují i lidé hloupí, neschopní toto pochopit. Neřiďte se hloupými lidmi. Snažte se od rozumných a znalých získat informace na rozšíření vlastního poznání. Jsou však i lidé, kteří si jsou tohoto všeho vědomí, ale závidí. Neopakujte jejich způsoby. Závist plodí zlost a člověku blokuje schopnost poznání."

Životní zkušenosti

Literatura, která otevírá oči lidem

     ZPŮSOBY ÚPRAVY POVAHY   prof. JÁN ŠRAMO   Poprvé v historii byl pro širokou veřejnost vydán jedinečný knižní titul Způsoby úpravy povahy. Obsahuje přehledně...

Povolání entomologa mi zjistil prof. Šramo

Rád bych se s Vámi podělil o mou neocenitelnou životní zkušenost v oblasti volby povolání, za kterou vděčím mé mamince a nejmoudřejšímu člověku jakého znám, profesoru Jánu...

V televizi ČT1 rozhovory o antropologické biotypologii

ČT1 v pořadu SAMA DOMA - ze dne 14.9.2011 a 25.10.2011 odkaz na rozhovory o antropologické biotypologii 

Využití antropologické biotypologie v praktickém vyučování

Využití antropologické biotypologie v praktickém vyučování - bakalářská práce

 
DOPORUČUJI  INTERNETOVÉ ADRESY:
 
 
 
 

Fotografie použita dle Creative Commons John-Morgan  © 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode