Bylo to pro mne dosti zásadní setkání

05.10.2012 21:35

 

S oborem a vůbec s pojmem typologie, tedy s tím, co to všechno znamená a obsahuje, jsem se setkal poprvé na školení učitelů technických oborů ústeckého kraje v roce 2011. Bylo to pro mne dosti zásadní setkání, neboť můj zájem o tuto velice přesnou a hlavně přirozenou metodu diagnostiky povahových vlastností jedince potom stoupal přímo lavinovitě. Poslední přednáška uvedeného školení učitelů byla navíc obohacena účastí a přímým vstupem pana profesora J.Šrama, typologického experta světového formátu a dokonce i možností nechat si vypracovat stručný typologický portrét s určením nejvhodnějšího povolání. Se zaujetím jsem sledoval práci pana profesora a pak už bylo k rozhodnutí věnovat se typologii podrobněji opravdu jen krůček. Bezprostředně na to jsem se skutečně přihlásil, a to hned do celého cyklu seminářů, cvičení a kursů obč. sdružení Melius, kde je typologie hlavní náplní činnosti. Nedávno jsem prošel i čtyřdenním nultým (vstupním) kurzem této navýsost zajímavé vědy, celým názvem antropologické biotypologie.

Čtyři dny nabité poznatky a dalšími souvisejícími informacemi jen potvrdily moje přesvědčení o nenahraditelnosti tohoto přesného způsobu diagnostiky povahových vlastností a o praktickém uplatnění těchto znalostí v každodenním běžném životě. Zcela určitě se typologií budu zabývat pod laskavým vedením pana profesora i v dalších pokračováních a akcích.

 

 V Chomutově 04.10.2012                                     Ing. Oldřich Dvořák

 

 

 

Vyhledávání

„Svojí povahou člověk vykonává všechno. Myslí, uvažuje, pracuje, miluje, hněvá se, respektuje, reaguje na všechny venkovní i vnitřní životní podněty.“                                      J. Šramo 

MOTTO

"Znaky prezentují vlastnosti povahy a nemocí jsou vidět na první pohled. Proto, aby člověk z nich získal informace, nemusí vyslovit "zaklínající" formule, ani je nemusí obdivovat dvě hodiny. Vyskytnou se lidé, kteří nejsou tohoto znalí, Neřiďte se neznalostí. Spíše naopak, hledejte lidi znalé, od kterých se můžete pozitivně poučit. Existují i lidé hloupí, neschopní toto pochopit. Neřiďte se hloupými lidmi. Snažte se od rozumných a znalých získat informace na rozšíření vlastního poznání. Jsou však i lidé, kteří si jsou tohoto všeho vědomí, ale závidí. Neopakujte jejich způsoby. Závist plodí zlost a člověku blokuje schopnost poznání."

Životní zkušenosti

Literatura, která otevírá oči lidem

     ZPŮSOBY ÚPRAVY POVAHY   prof. JÁN ŠRAMO   Poprvé v historii byl pro širokou veřejnost vydán jedinečný knižní titul Způsoby úpravy povahy. Obsahuje přehledně...

Povolání entomologa mi zjistil prof. Šramo

Rád bych se s Vámi podělil o mou neocenitelnou životní zkušenost v oblasti volby povolání, za kterou vděčím mé mamince a nejmoudřejšímu člověku jakého znám, profesoru Jánu...

V televizi ČT1 rozhovory o antropologické biotypologii

ČT1 v pořadu SAMA DOMA - ze dne 14.9.2011 a 25.10.2011 odkaz na rozhovory o antropologické biotypologii 

Využití antropologické biotypologie v praktickém vyučování

Využití antropologické biotypologie v praktickém vyučování - bakalářská práce

 
DOPORUČUJI  INTERNETOVÉ ADRESY:
 
 
 
 

Fotografie použita dle Creative Commons John-Morgan  © 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode