Povolání entomologa mi zjistil prof. Šramo

Rád bych se s Vámi podělil o mou neocenitelnou životní zkušenost v oblasti volby povolání, za kterou vděčím mé mamince a nejmoudřejšímu člověku jakého znám, profesoru Jánu Šramovi.

    V mých osmi letech mě maminka přivedla do biotypologické poradny prof. Jána Šrama na službu "zjištění vhodného povolání, včetně specializace". Po úvodní stručné charakteristice typologických metod, rozeznávajících na základě vnějších tělesných znaků mimo jiné i povahové vlastnosti jedince, následoval velmi obsáhlý výčet mých dominantních povahových vlastností a vlastností důležitých pro výběr optimálního povolání. V té chvíli mi bylo zcela jasné, že je-li někdo schopen určit nejvhodnější povolání pro mou osobu, tak je to právě pan profesor Šramo. Všechny kladné i záporné vlastnosti, které zmínil včetně míry jejich zastoupení v mé povaze doslova na chlup seděly a o mnohých nevěděli ani moji nejbližší, neboť jsem je úspěšně skrýval.
Nakonec jsem společně s podrobným vysvětlením, které mé vlastnosti mě předurčují pro výkon daných povolání, dostal od pana profesora Šrama doporučení zabývat se nejlépe entomologií, nebo agronomií, která je za ní z hlediska vhodnosti v těsném závěsu a z řemesel to pak byl hodinář a zlatník.


    Jelikož jsem již od tohoto věku měl ambice studovat na vysoké škole, rozhodl jsem se pro profesní zaměření entomolog. Avšak s domácími opravami hodinek, šperků a jiné drobné mechaniky si zpříjemňuji volný čas už od dob ještě než jsem znal pana profesora. (V útlém dětství se jednalo spíše o jejich zkoumání).


    Hned od prvního bližšího kontaktu s odbornou entomologií jsem na vlastní kůži poznal (bez přetvářky a sebeklamu), že to je opravdu to, co chci dělat. Entomologické kapacity detašovaného pracoviště Národního muzea mě přijali tehdy jako čtrnáctiletého kluka mezi sebe a já měl naprosto přirozený pocit, že tam patřím a že práce s hmyzem mě naplňuje a uklidňuje.


    Letos jsem úspěšně dokončil magisterský stupeň studia na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a v Laboratoři neurobiologie a smyslové fyziologie hmyzu (experimentální entomologie) pokračuji v doktorském studiu. Souběžně nastupuji do posledního ročníku magisterského studia zemědělského inženýrství na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity, kde jsem již během prvního semestru dohnal své spolužáky, co se týče znalostí z předchozích tří let bakalářského studia, které jsem díky bakalářskému titulu přeskočil. Do určité míry objektivním měřítkem mé úspěšnosti z hlediska minimalizace rozdílů může být udělené prospěchové stipendium.


    Během studia na gymnáziu a vysoké škole jsem vystřídal i mnoho jiných pracovních pozic od pracovníka na stavbě, strojního zámečníka, přes operátora call-centra po vedoucího roadshow Reiffeisenbank, obchodního manažera zážitkové agentury, vedoucího benefitního oddělení, průvodce Francií aj. Mám tedy s čím srovnávat, avšak každá z těchto pozic mi navzdory výdělkům po čase zevšedněla, byla často jen povinností a nepřinesla ani z části takové potěšení jako ty, které mi doporučil pan profesor Ján Šramo.


    Chcete-li, aby i Váš potomek pracoval rád a s láskou a ne s každodenním odporem, osobně neznám lepší a přesnější metodu než antropologickou biotypologii. Můj názor je jedna věc, ale není nic lepšího než Vaše osobní zkušenost.


    Doufám, že jsem mým krátkým příspěvkem otevřel další možnosti v rozhodování o budoucím povolání, neboť z tzv. profesních testů, podle kterých se někteří dokonce i řídí, se mi zvedají koutky k úsměvu. Každý musí uznat, že na tamní otázky by s jinou náladou odpověděl úplně jinak. Zřejmě mi dáte za pravdu, že u takových samotestů vyplňujeme spíše "správnou","společensky přijatelnější" a "profesně výhodnější" odpověď. Jak tedy mohou takové testy podávat nějakou výpovědní hodnotu o našich reálných předpokladech ke specifickým profesím? Nehledě na to, že výsledek je natolik obecný, že zahrnuje soubor nepřeberného množství povolání. Jako například předpoklad pro přírodní vědy - jen samotné dílčí obory jsou obrovsky rozsáhlé - fyzika, chemie, biologie, geologie...


    Bohužel mnoho nerozhodnutých studentů a jejich rodičů jiný způsob ani nezná, proto jsem se rozhodl, rozšířit širší veřejnosti obzory v rozhodování mou zkušeností s jinou z mého pohledu podstatně lepší a podloženou metodou.
Mgr. Přemysl Bartoš   (Brno 12.8.2011)

 

Ing. Mgr. Přemysl Bartoš  - odkazy na veřejně dostupné údaje

Ing. - diplomová práce r. 2012:

https://is.mendelu.cz/lide/clovek.pl?zalozka=7;id=34982;studium=50528;download_prace=1

Mgr. - diplomová práce r. 2011:

https://is.muni.cz/th/223065/prif_m/Diplomova_prace_Premysl_Bartos.pdf

Bc. - bakalářská práce r. 2009:

https://is.muni.cz/th/223065/prif_b/Bc._prace_Premysl_Bartos.pdf

Pro zajímavost a z důvodu možnosti porovnání s obsahem textu výše uvedeného příspěvku "Povolání entomologa mi zjistil prof. Šramo" je na těchto stránkách připojen v kopii článek "Profesi mu vybrali podle tváře", zveřejněný dne 7.9.2011 v deníku MLADÁ FRONTA DNES. 

Vyhledávání

„Svojí povahou člověk vykonává všechno. Myslí, uvažuje, pracuje, miluje, hněvá se, respektuje, reaguje na všechny venkovní i vnitřní životní podněty.“                                      J. Šramo 

MOTTO

"Znaky prezentují vlastnosti povahy a nemocí jsou vidět na první pohled. Proto, aby člověk z nich získal informace, nemusí vyslovit "zaklínající" formule, ani je nemusí obdivovat dvě hodiny. Vyskytnou se lidé, kteří nejsou tohoto znalí, Neřiďte se neznalostí. Spíše naopak, hledejte lidi znalé, od kterých se můžete pozitivně poučit. Existují i lidé hloupí, neschopní toto pochopit. Neřiďte se hloupými lidmi. Snažte se od rozumných a znalých získat informace na rozšíření vlastního poznání. Jsou však i lidé, kteří si jsou tohoto všeho vědomí, ale závidí. Neopakujte jejich způsoby. Závist plodí zlost a člověku blokuje schopnost poznání."

Životní zkušenosti

Literatura, která otevírá oči lidem

     ZPŮSOBY ÚPRAVY POVAHY   prof. JÁN ŠRAMO   Poprvé v historii byl pro širokou veřejnost vydán jedinečný knižní titul Způsoby úpravy povahy. Obsahuje přehledně...

Povolání entomologa mi zjistil prof. Šramo

Rád bych se s Vámi podělil o mou neocenitelnou životní zkušenost v oblasti volby povolání, za kterou vděčím mé mamince a nejmoudřejšímu člověku jakého znám, profesoru Jánu...

V televizi ČT1 rozhovory o antropologické biotypologii

ČT1 v pořadu SAMA DOMA - ze dne 14.9.2011 a 25.10.2011 odkaz na rozhovory o antropologické biotypologii 

Využití antropologické biotypologie v praktickém vyučování

Využití antropologické biotypologie v praktickém vyučování - bakalářská práce

 
DOPORUČUJI  INTERNETOVÉ ADRESY:
 
 
 
 

Fotografie použita dle Creative Commons John-Morgan  © 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode