Vítám Vás na stránkách Životní moudra převzatá od prof. Jána šrama                                                                                                      

Mým cílem je podělit se s širší veřejností alespoň o zlomek velice cenného životního moudra získaného od prof. Jána Šrama.

S využíváním životního, každodenní praxí ověřeného moudra z antropologické biotypologie, které přednáší prof. Ján Šramo mám letité osobní zkušenosti a vím o stovkách dalších lidí, kteří si díky jeho cenným informacím pomohli.

Životní moudra a konkrétní údaje z antropologické biotypologie jsem čerpala v průběhu několika let při sebevzdělávání na didaktických akcích, přednáškách, seminářích, lekcích a cvičeních. Veřejně dostupné jsou například knihy Způsoby úpravy povahy, Příprava na stáří, Aristoteles ze Stageiry, které vznikly volným překladem a sestavením z audiozáznamů ze stejnomenných seminářů prof. Šrama.  

Centrum typologických služeb - TYPOLOGICKÁ PORADŃA JÁN ŠRAMO se nachází v Bratislavě. Objednání na všechny druhy typologických služeb zajišťují správci poboček/pobočkáři Typologické poradny  n a p ř í k l a d - v Česku: pobočka Praha, pobočka Rychnov nad Kněžnou, pobočka Třebíč, pobočka Brno, pobočka Ostrava. Na Slovensku: centrum Typologická poradňa Bratislava, pobočka Košice, pobočka Lučenec, pobočka Oravská Lesná, pobočka Poprad. Doporučuji odkaz:  https://www.antropologickabiotypologie.cz/ 

MAPA STRÁNEK - systém členění obsahu (rovněž dostupný v horní části stránek):

MOUDRA OD PROF. J. ŠRAMA - zařazeny jsou reprodukované myšlenky, autorizované články nebo písemné zpracování obsahu přednášek z typologických a didaktických akcí:

NOVINKY +  ARCHIV ČLÁNKŮ - seznam všech příspěvků a článků včetně datumu vložení na stránky.

ŽIVOTNÍ ZKUŠENOSTI S TYPOLOGIÍ - obdržené autorizované příspěvky a články týkající se životních příběhů a dlouholeté životní zkušenosti s prof. Jánem Šramem a antropologickou biotypologií.

 

Založení těchto stránek proběhlo dne 17.7.2011. Opakovaně dostávám dotazy týkající se:

  1. možnosti získání informací prostřednictvím antropologické biotypologie
  2. konkrétní průběh typologické služby například při - výběru vhodného povolání, zjištění aktuálního zdravotního stavu, úplného typologického portrétu či  jiné konzultace s prof. Jánem Šramem.

Z tohoto důvodu všem zájemcům sděluji, že objednání na všechny typologické služby zajišťují správci poboček Typologické poradny (centrum je TYPOLOGICKÁ PORADŇA JÁN ŠRAMO, Bratislava), například ve městech Brno, Ostrava, Praha, Rychnov nad Kněžnou, Třebíč, Košice a další. Bližší kontakty na adrese Antropologická biotypologie

Z vlastní dlouholeté zkušenosti uvádím, že na typologickou službu doporučuje prof. Šramo:

  • Přinést si vlastní nahrávací zařízení, čímž je myšleno dle individuálních možností např. magnetofon, diktafon, MP3, mobil s možností audio záznamu. Z důvodu možnosti si zpětně, v klidu a kdykoliv poslechnout získané informace. Poznámka autorky: "Stejné podmínky a možnosti Vám běžně žádný jiný lékař neposkytne, nedoporučí nebo nedovolí".
  • Dopředu si promyslet a připravit otázky, které Vás zajímají (jasně, stručně, výstižně). Poznámka autorky: "Například heslovitě si otázky s sebou  přinést sepsané pro vlastní potřebu."

Další případné otázky týkající se organizačních záležitostí Vám vstřícně zodpoví všichni správci poboček Typologické poradny (centrum TYPOLOGICKÁ PORADŇA JÁN ŠRAMO, Bratislava).

oslovuji Vás touto cestou k sepsání životního příběhu

Pokud jste si také již pomohli díky informacím nebo radám získaných od prof. Jána Šrama - oslovuji Vás touto cestou k sepsání životního příběhu a doufám, že Váš příběh někoho inspiruje a vydá se stejnou cestou.
Předem děkuji za zaslání autorizovaného článku nebo příspěvku, za podnětné ohlasy, náměty či dotazy. 
Bartošová Jiřina
 
 

 

                                                                

Vyhledávání

„Svojí povahou člověk vykonává všechno. Myslí, uvažuje, pracuje, miluje, hněvá se, respektuje, reaguje na všechny venkovní i vnitřní životní podněty.“                                      J. Šramo 

MOTTO

"Znaky prezentují vlastnosti povahy a nemocí jsou vidět na první pohled. Proto, aby člověk z nich získal informace, nemusí vyslovit "zaklínající" formule, ani je nemusí obdivovat dvě hodiny. Vyskytnou se lidé, kteří nejsou tohoto znalí, Neřiďte se neznalostí. Spíše naopak, hledejte lidi znalé, od kterých se můžete pozitivně poučit. Existují i lidé hloupí, neschopní toto pochopit. Neřiďte se hloupými lidmi. Snažte se od rozumných a znalých získat informace na rozšíření vlastního poznání. Jsou však i lidé, kteří si jsou tohoto všeho vědomí, ale závidí. Neopakujte jejich způsoby. Závist plodí zlost a člověku blokuje schopnost poznání."

Životní zkušenosti

Literatura, která otevírá oči lidem

     ZPŮSOBY ÚPRAVY POVAHY   prof. JÁN ŠRAMO   Poprvé v historii byl pro širokou veřejnost vydán jedinečný knižní titul Způsoby úpravy povahy. Obsahuje přehledně...

Povolání entomologa mi zjistil prof. Šramo

Rád bych se s Vámi podělil o mou neocenitelnou životní zkušenost v oblasti volby povolání, za kterou vděčím mé mamince a nejmoudřejšímu člověku jakého znám, profesoru Jánu...

V televizi ČT1 rozhovory o antropologické biotypologii

ČT1 v pořadu SAMA DOMA - ze dne 14.9.2011 a 25.10.2011 odkaz na rozhovory o antropologické biotypologii 

Využití antropologické biotypologie v praktickém vyučování

Využití antropologické biotypologie v praktickém vyučování - bakalářská práce

 
DOPORUČUJI  INTERNETOVÉ ADRESY:
 
 
 
 

Fotografie použita dle Creative Commons John-Morgan  © 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode